top of page

RAAD VAN BESTUUR

Photo Jacques Spelkens.jpeg

Jacques
SPELKENS

VOORZITTER

Marble Surface
Francois.jpg

Julien FRANCOIS

PENNINGMEESTER

Photo Ilias LARTRACH.jpg

Ilias
LARTRACH

SECRETARIS

Marble Surface
Photo Kevin JEHASSE.png

Kevin
JEHASSE

SPORT COÖRDINATOR

Marble Surface
MICH.jpg

Michel
VANDER STOCK

BEHEERDER

logo%20simple_edited.png

Michèle
TRICOT

SECRETARIS

Marble Surface
Photo Benoit.jpg

Benoît 
PITSAER

SPORT COÖRDINATOR

Marble Surface
Photo Marine Maire.jpg

Marine 
MAIRE

BEHEERDER

Marble Surface
Dr_edited.jpg

Dr.Kambiz MINOOEE

SPORT COÖRDINATOR

Marble Surface

OBJECTIF DE NOTRE ASBL

De doelstelling van de bestuurders van de vereniging is bepaald door artikel 3 van haar statuten:

"Bevorder de beoefening van sport en oefeningen in het algemeen als middel
van revalidatie voor mensen met een lichamelijke beperking
in wedstrijdverband alsook in  vrije tijd of ontspanning ”.

De hulp van Operatie Cap 48 heeft ons in staat gesteld om een scala aan apparatuur uit te breiden. Dewelke werden gerenoveerd en geschikt zijn voor de beoefening van de verschillende disciplines. Zij worden aangeboden aan mensen met een motorische of visuele beperking, in de beste omstandigheden, zowel in hun kamer alleen als  in open lucht. We streven ernaar mensen met een ernstige beperking die te vaak over het hoofd worden gezien,  bij de organisatie van spellen of sport, naar hun specifieke discipline, Boccia, te betrekken

Het ASCTR concentreert zijn inspanningen om bij te dragen tot de “valide” / “mindervalide” integratie door in haar faciliteiten bijeenkomsten te organiseren met verenigingen, nationaal of internationaal, waarbij de disciplines  van de gebruikelijke activiteiten van de VZW worden beoefend.
Dergelijke ontmoetingen zijn mogelijk met uitzondering van twee balspellen

Wij verwelkomen ook scholen voor gehospitaliseerde kinderen of andere instellingen zoals  kansarme kinderen en jongeren. Naast recreatieve of competitieve sportactiviteiten is ook het beoefenen van fysieke ontspanning één van de doelstellingen van het ASCTR.

OBJECTIF

EVOLUTION DE L'ASBL

EVOLUTION

Het CTR-sportcomité, later Association Sportive du CTR (ASCTR) genoemd, werd opgericht in 1954, dankzij Victor BOIN, toen voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité.

Het ASCTR, dewelke werd opgericht op 3 februari 1960, lag aan de basis van de oprichting van de Belgische Sportfederatie voor Gehandicapten (FSBH) die in 2001 het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) werd. De BPC is lid van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en vertegenwoordigt op nationaal en internationaal niveau de Vlaamse Liga Gehandicaptensport (VLG) en de Ligue Handisport Francophone (LHF)

De CTR Sport Vereniging ASCTR, 50 jaar oud in 2004, verkreeg op 7 juli 2005 de titel van "ROYAL"(Koningklijk).

Zij wordt beheerd door een Raad van Bestuur in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de vzw's.

 

Het ASCTR is lid van de LHF en wordt erkend door de Administration de l'Education Physique et des Sports (ADEPS), gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, het Echevinat des Sports van de Stad Brussel, ondersteund door Porsport en door het peterschap van Toots Thielemans en de Rotary Club Brussel-Bruxelles Breughel.

Sinds hun intrek in de nieuwe faciliteiten aan de Marathonlaan in 1020 Brussel, die de stad Brussel in 2003 prioritair aan ons ter beschikking stelde, heeft het ASCTR een bemoedigende uitbreiding van haar verschillende disciplines meegemaakt en heeft ze er andere kunnen toevoegen in het programma van wekelijkse activiteiten.

Ons doel om sport voor mindervaliden en conventionele clubs te verenigen is bewezen in verschillende disciplines, zoals tafeltennis, boogschieten, badminton of cyclo dance.

Coaches, instructeurs en animatoren bieden onze leden een kwaliteitsbegeleiding.
De manager zorgt voor de juiste organisatie van de agenda van wekelijkse activiteiten of jaarlijkse landelijke organisaties.  

logo%20simple_edited.png
bottom of page